Armoede

Armoede

Het risico op armoede in België bleef de afgelopen jaren stabiel. Meer zelfs: Vlaanderen kent – op Tsjechië na – het laagste armoederisico in Europa. Maar dat is geen reden tot zelfgenoegzaamheid. Armoede is een realiteit voor veel gezinnen.

Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere levensdomeinen (werk, onderwijs, gezondheid, huisvesting, ontspanning…). Vandaar dat de N-VA pleit voor een structurele aanpak op meerdere domeinen. We richten ons niet enkel op de symptomen, maar pakken ook de onderliggende oorzaken aan. We kiezen dan ook voor maatregelen die mensen écht vooruithelpen en perspectief geven om zelf hun leven terug in handen te nemen.

Een job is nog steeds de beste garantie tegen armoede. Door meer mensen aan de slag te krijgen komen middelen vrij die we kunnen inzetten om de uitkeringen verder te verhogen. Daarnaast pakken we de armoedeval aan door in te zetten op sociale voordelen gekoppeld aan inkomen in plaats van statuut. Ten slotte investeren we in de sociale huisvesting en een toegankelijke gezondheidszorg.

Lees meer overSociale zekerheid