Armoedespiraal vermijden

Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere levensdomeinen zoals werk, onderwijs, gezondheid, huisvesting en ontspanning. Vandaar dat de N-VA pleit voor een structurele aanpak op meerdere domeinen. We richten ons niet enkel op de symptomen, maar pakken ook de onderliggende oorzaken aan. Een preventief beleid vermijdt dat mensen in een negatieve armoedespiraal terechtkomen, zorgt voor een lagere armoedegraad op langere termijn en voor efficiëntiewinsten bij de overheid.

We kiezen dan ook voor maatregelen die mensen écht vooruithelpen en perspectief geven om zelf hun leven terug in handen te nemen. Om echt efficiënt te kunnen helpen, moeten bovendien alle bevoegdheden op één niveau komen te liggen conform ons confederaal model.

Een job als garantie tegen armoede

Een job is nog steeds de beste garantie tegen armoede. Het kan generatiearmoede doorbreken, zorgt voor meer schouders om onze sociale zekerheid te dragen en verzekert een sterke sociale bescherming in de toekomst. Door meer mensen aan de slag te krijgen – de Vlaamse overheid heeft als doel een werkzaamheidsgraad van 80 procent - komen middelen vrij die we kunnen inzetten om  zij die echt niet kunnen werken, beter te beschermen. Door sociale voordelen te koppelen aan inkomen in plaats van statuut én te plafonneren per gezin wordt ook de armoedeval aangepakt. Ten slotte investeren we in de sociale huisvesting en een toegankelijke gezondheidszorg. We moeten streng zijn voor misbruik, bijvoorbeeld in de sociale huisvesting, en solidair zijn met wie het echt nodig heeft.