De N-VA wil alle overlast en criminaliteit – klein én groot – blijven aanpakken. Dat vereist een doordacht veiligheidsbeleid, maar ook propere, open straten en een betere verlichting.

We zijn voorstander van Buurtcomités en Buurtinformatienetwerken (BIN). Die bevorderen het sociale weefsel en de lokale veiligheid in de buurt. 

De N-VA ijvert ook voor een sterke Europese samenwerking op het gebied van zware en georganiseerde criminaliteit, zoals illegale wapenhandel, mensenhandel en terrorisme.