Veiligheid

Veiligheid

De N-VA wil alle overlast en criminaliteit – klein én groot – aanpakken. Dat vereist een doordacht veiligheidsbeleid, maar ook propere, open straten en een betere verlichting ...

We zijn voorstander van Buurtcomités en Buurtinformatienetwerken (BIN). Die bevorderen het sociale weefsel in de buurt en de lokale veiligheid. 

De N-VA ijvert ook voor een sterke Europese samenwerking op het gebied van zware en georganiseerde criminaliteit, zoals illegale wapenhandel, mensenhandel en terrorisme.