De OESO becijferde dat files ons elke dag één miljoen euro kosten. Dat zijn dus honderden miljoenen euro's per jaar.

Om die fileproblemen op te lossen, moeten we niet enkel werk maken van alternatieven voor de wagen, maar ook van de nodige infrastructuur. Daarom wil de N-VA de zogenoemde missing links of ontbrekende schakels in ons wegennet wegwerken. Oosterweel is daar één van.

De N-VA kiest voor mobiliteit én voor volksgezondheid en leefkwaliteit. Het Toekomstverbond dat we hebben gesloten beperkt zich dus zeker niet tot de Oosterweelverbinding. Ook de overkapping van de Antwerpse Ring maakt er deel van uit.