Oosterweel

Oosterweel

De OESO becijferde dat files ons elke dag één miljoen euro kosten. Dat zijn dus honderden miljoenen euro's per jaar.

Om die fileproblemen op te lossen, moeten we niet enkel werk maken van alternatieven voor de wagen, maar ook van de nodige infrastructuur. Daarom wil de N-VA de zogenoemde missing links of ontbrekende schakels in ons wegennet wegwerken. Oosterweel is daar één van.

Met de realisatie van de Oosterweelverbinding - de ontbrekende schakel in de Antwerpse ring - wil de N-VA een einde maken aan het fileleed in en rond Antwerpen. Dat is van cruciaal belang voor de mobiliteit, de economische ontwikkeling en de tewerkstelling in die regio - en bij uitbreiding in gans Vlaanderen.

De N-VA kiest voor mobiliteit én voor leefbaarheid. Daarom steunen we ook de uitwerking van mogelijke overkappingen van de Antwerpse ring.