Diversiteit

Diversiteit

De toenemende diversiteit in onze samenleving is een realiteit waar we positief mee aan de slag willen. Dat betekent dat we iedereen uitnodigen om vanuit zijn of haar eigenheid mee te bouwen aan een Vlaamse samenleving en een gedeelde toekomst, als evenwaardige burgers, met gelijke rechten en plichten. Dat betekent evenzeer dat we uitgaan van wat ons bindt en elke vorm van discriminatie op basis van herkomst bestrijden.

De N-VA streeft naar een volwaardige deelname van alle groepen van de bevolking aan de Vlaamse samenleving. Daarom werken we aan een modern diversiteitsbeleid dat niemand uitsluit en stereotype beeldvorming doorbreekt, onder andere via sensibiliserings- en informatiecampagnes. Een beleid ook dat de gelijkheid van rechten en kansen waarborgt voor alle Vlamingen, los van hun afkomst, geloof, overtuiging, beperking, geslacht of seksuele geaardheid.

Met goede praktijkvoorbeelden toont de overheid dat diversiteit werkt. Met een competentiegericht personeelsbeleid kan ze andere werkgevers tot navolging inspireren, zonder hen daarom quota op te leggen. Voor haarzelf kan een overheid wel streefcijfers hanteren en waar mogelijk willen we die ook ambitieuzer maken. Al blijft ‘de beste vrouw/man op de beste plaats’ nog steeds dé stelregel voor de N-VA.