Mensen moeten zelf de ruimte krijgen om initiatieven te nemen en inspraak te hebben. Ze moeten ook zoveel mogelijk betrokken worden bij de uitvoering van de plannen en hun verantwoordelijkheid opnemen.

Daarom moeten we af van betuttelende lokale overheden die mensen pamperen en afhankelijk maken. Het sociale weefsel in wijken en dorpen moet van onderuit worden opgebouwd, niet van bovenaf worden opgelegd.