Ontwikkelingssamenwerking

Voor de N-VA is er plaats voor internationale solidariteit. We zijn een open en solidair volk. Ontwikkelingssamenwerking mag geen symptoombestrijding zijn, maar moet als doel hebben mensen in het Zuiden structureel uit de armoede te halen. Dit is alleen mogelijk met een slimme ontwikkelingssamenwerking.

Slimme ontwikkelingssamenwerking zet in op het versterken van de ruggengraat van de samenlevingen door de uitbouw van goedwerkende en democratische instellingen, door duurzame groei – met respect voor zowel de economische, de sociale als de ecologische component - en door internationale handel.

Landen in ontwikkeling moeten op termijn zelf de verantwoordelijkheid kunnen dragen, daarom stellen we in de samenwerking met partneroverheden het principe van eigenaarschap centraal. Het doel moet zelfredzaamheid zijn, geen subsidieafhankelijkheid. De N-VA hecht veel waarde aan een  objectieve, transparante en efficiënte ontwikkelingssamenwerking. We ijveren ervoor om altijd een duidelijk exit-strategie in te voegen met onze partnerlanden. Want onze ontwikkelingssamenwerking is per definitie tijdelijk.

Lees meer overBuitenland