De N-VA beschouwt kinderen en tieners als medeburgers die volwaardig deelnemen aan de samenleving. Elke dag is onze jeugd op verschillende manieren vanuit haar eigen referentiekader betrokken bij het reilen en zeilen in onze Vlaamse gemeenschap. Onze kinderen vormen de toekomst van onze samenleving. Daarom moeten zij ook alle kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, onder meer via sterk onderwijs en een gezinsbeleid dat het kind centraal stelt.