Jeugd

Jeugd

De N-VA wil de fors gestegen jeugdwerkloosheid op de juiste manier aanpakken. Met structurele maatregelen die perspectief bieden op lange termijn. Niet door jonge werkzoekenden tijdelijke gesubsidieerde jobs aan te bieden, zoals de PS wil. 

De N-VA wil jonge werkzoekenden voor hun vierde maand werkloosheid een intensieve begeleiding op maat bieden. Met de nodige werkervaring, bedrijfsstages en beroepsopleiding. 

Daarnaast moeten we werk maken van een structurele loonlastenverlaging. Zo verhogen we automatisch de kans van jongeren op werk. Voor de kwetsbare doelgroep van de vroegtijdige schoolverlaters kunnen we die mogelijk nog aanvullen met een specifieke lastenverlaging.

 

Lees meer overJongeren