Een job is de beste sociale bescherming. Wie werkloos wordt, moeten we vanaf de eerste dag activeren en begeleiden op maat en intensief begeleiden naar een nieuwe baan.

Het leefloon mag geen hangmat zijn, maar een trampoline. Wie het echt nodig heeft, wordt zacht opgevangen en met de nodige begeleiding opnieuw gelanceerd. 

De N-VA heeft, net als in het buitenland, een gemeenschapsdienst ingevoerd voor leefloners. Zo blijven mensen maximaal betrokken bij de arbeidsmarkt, raken ze niet sociaal geïsoleerd en behouden ze hun eigenwaarde.