Een job is de beste sociale bescherming. Wie werkloos wordt, moeten we vanaf de eerste dag activeren en begeleiden op maat en intensief begeleiden naar een nieuwe baan.

Geen hangmat maar een trampoline

Het leefloon mag geen hangmat zijn, maar een trampoline. Wie het echt nodig heeft, wordt zacht opgevangen en met de nodige begeleiding opnieuw gelanceerd. Daarom zet de N-VA in op een grondige arbeidsmarkthervorming. We beperken, zoals overal in de wereld, de werkloosheidsuitkering in de tijd. We maken komaf met statuten die bijna nergens in de wereld bestaan, handenvol geld kosten en inactiviteit belonen: de inschakelingsuitkering, het kunstenaarsstatuut, de premie die een langdurig werkloze krijgt als hij aan de slag gaat in een knelpuntberoep, enzovoort.

Vervroegde uittredestelsels bouwen we af, namelijk SWT (het voormalige brugpensioen), landingsbanen en alle andere systemen die  in de private en de publieke sector een vervroegde uittrede mogelijk maken. In afwachting daarvan zetten we in op een actieve bemiddeling naar een nieuwe tewerkstelling.

We plafonneren de sociale voordelen en koppelen ze aan het inkomen en niet aan het statuut. We laten ze terechtkomen bij wie het echt nodig heeft.

We voeren een totaalplan uit om de toename van het aantal langdurig zieken onder controle te krijgen.