Gelijke kansen en diversiteit

Gelijke kansen en diversiteit

De N-VA staat voor een inclusieve samenleving met gelijke rechten én plichten voor iedereen: man of vrouw, hetero of holebi, autochtoon of allochtoon, jong of oud, gelovig of niet.

Vooroordelen, fysiek en verbaal geweld of pesterijen omwille van iemands eigenheid zijn ontoelaatbaar. Zowel op het werk, in de privésfeer als op straat.

Maar met wetten en regels alleen roei je vooroordelen en racisme niet uit. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Daarover moeten de overheid en eenieder van ons waken