Om de stikstofuitstoot in Vlaanderen terug te dringen, moeten we de koe bij de horens vatten en allemaal inspanningen leveren.

78 procent van de lucht bestaat uit stikstofgas. Hoewel stikstofgas op zich niet gevaarlijk is, kan teveel stikstofuitstoot wel degelijk schadelijk zijn voor zowel mens als natuur.

Los van de buitenlandse stikstofuitstoot is de landbouw verantwoordelijk voor 78 procent van de stikstofneerslag in Vlaanderen, 15 procent komt door het verkeer en industrie is goed voor 4 procent. Teveel ammoniak en stikstofoxiden kunnen zorgen voor een verlies aan biodiversiteit, voor verzuring van oppervlaktewater en ook bij mensen kunnen ze voor gezondheidsklachten zorgen.

Iedereen zal dus zijn steentje moeten bijdragen: landbouw, transportsector en industrie. Zo maken we samen werk van gezonde lucht voor onszelf en voor onze natuur.