Huren

Huren

Voor de N-VA moet de huurwetgeving transparant en duidelijk zijn, zodat meer eigenaars van een tweede woning hun huis of appartement effectief verhuren.

Een wettelijk kader dat waakt over het evenwicht tussen de rechten en plichten van huurders en verhuurders. De verhuurder moet een gezonde en leefbare woning aanbieden, terwijl de huurder moet meehelpen die woning gezond en leefbaar te houden.

Tegelijk wil N-VA de strijd tegen de verkrotting opvoeren. Langdurige leegstand leidt tot de verloedering van de hele straat. Meer controle en strengere sancties zijn nodig.

Lees meer overWonen