Nadia Sminate

Vlaams volksvertegenwoordiger

Nadia Sminate, geboren en getogen in Londerzeel, groeide op in een gemengd gezin met een Vlaamse moeder en een Marokkaanse vader.  Nederlands was slechts de vierde taal van haar vader, maar toch voedden haar ouders haar bewust op in het Nederlands. Nadia studeerde Romaanse Filologie aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze in 2003 afstudeerde. Daarna gaf ze vijf jaar Nederlandse en Franse les aan allochtonen. In 2008 ging ze bij de N-VA aan de slag, onder meer op het kabinet van Vlaams minister Philippe Muyters. In 2010 werd ze Kamerlid en bij de verkiezingen van 2014 maakte ze de overstap naar het Vlaams Parlement.

Een lokaal succesverhaal

Nadia kreeg de politieke microbe niet met de paplepel mee. Gaandeweg groeide de Vlaamse reflex die haar in 2006 in de politiek deed stappen. Over haar keuze voor de N-VA zegt ze onomwonden dat dit de enige partij is die de werkende en geëngageerde Vlamingen verdedigt. Ze wil binnen de N-VA een engagement opnemen voor een sterker Vlaanderen waarin elke Vlaming de kans krijgt om voluit deel uit te maken van onze gemeenschap.

Haar eerste stappen in de politiek zette Nadia bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Op haar 25ste werd ze prompt verkozen als gemeenteraadslid. Bij de gemeenteraadverkiezingen in 2012 was Sminate lijsttrekker in Londerzeel. Sinds 2013 maakt de N-VA er deel uit van de meerderheid en is Nadia fractieleider. Begin 2014 werd ze schepen van Financiën, Begroting en Personeel.  In 2016 wordt ze burgemeester van Londerzeel.

Sociale accenten

In 2010 veroverde Nadia vanop de tweede plaats in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde een zitje in de Kamer. Daar beet ze zich vooral vast in de strijd tegen de sociale fraude en zette ze zich in voor de belangen van personen met een beperking. Ze hamerde ook op een beter beheer van onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid , in het bijzonder de geneeskundige verzorging en ziekte-uitkeringen. Dat ziekenfondsen al te vaak tegelijk rechter en partij zijn, was haar een doorn in het oog: het staat een efficiënt beheer van de beperkte middelen in de weg, wat ten koste gaat van de zwaksten in onze samenleving.

Nadia Sminate is gehuwd en heeft een zoontje. Ze is Plan-ouder en is actief in het Davidsfonds. In haar schaarse vrije tijd probeert ze zoveel mogelijk uithoeken van de wereld te zien, steeds op zoek naar nieuwe culturen om van te proeven.