Vlamingen houden van lekker eten, een glas drinken en een feestje vieren. Een goed draaiende horeca is belangrijk. Gelukkig maakte de N-VA de afgelopen jaren een einde aan het wurgbeleid uit het verleden.

De speerpunten van ons horecaplan zijn eenvoudig. De tewerkstelling in de horeca moet goedkoper en flexibeler. De administratie moet eenvoudiger. En de verschillende controlerende departementen moeten voor hun controles maximaal overleggen en samenwerken. Bij die controles moet de nadruk liggen op eenvoudige en haalbare bijsturingen.