Fraude berokkent grote schade aan onze welvaart. De échte behoeftigen zijn daar het grootste slachtoffer van. Daarom moet fraude met alle middelen bestreden worden, zonder dat bonafide belastingplichtigen daarvan de grootste dupe worden.