Bedrijven die ter goede trouw zijn mogen echter niet het slachtoffer worden van steeds meer verplichtingen, hogere sancties en steeds langere verjaringstermijnen.
De N-VA pleit voor een snellere afhandeling van fiscale procedures en realistische verjaringstermijnen. 

Wie een eerste keer een eigen zaak opricht, moet kunnen rekenen op mildheid bij fiscale en sociale controles. Bij eerste fouten te goeder trouw wordt er geen sanctie opgelegd, maar krijgt de belastingplichtige enkel een verwittiging. De focus moet liggen op verduidelijking en bijsturing. De belastingplichtige mag niet het slachtoffer worden van steeds complexer wordende fiscale wetgeving.