Asiel, migratie en inburgering

Asiel, migratie en inburgering

De N-VA staat voor een humaan, maar streng asiel- en migratiebeleid. Zacht voor wie nood heeft aan bescherming.  Hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid.

Migratie kan een positief verhaal zijn. Maar dan moet de overheid een verstandig beleid voeren en duidelijke keuzes durven maken. De N-VA wil de immigratiestromen niet passief ondergaan, maar werken aan een beleid van actieve immigratie dat onze samenleving versterkt op vlak van kennis en arbeid.

Ons asielbeleid is gericht op solidariteit. We bieden een veilige haven voor wie dat nodig heeft.

Een strikt terugkeerbeleid is het sluitstuk van een correct en humaan asiel- en migratiebeleid. Alleen wie aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan blijven. Terugkeer is bij voorkeur vrijwillig. Gedwongen indien nodig.

Nieuwkomers hebben rechten, maar ook plichten. Een verplicht inburgeringsbeleid geeft nieuwkomers kansen. De Nederlandse taal is wat ons verbindt in Vlaanderen en daarom een essentieel instrument voor integratie.