Zelfdoding

Zelfdoding

Het beleid moet meer aandacht hebben voor de problematiek van zelfdoding. Het aantal zelfdodingen is in Vlaanderen significant hoger dan in de ons omringende landen. Binnen Europa scoort enkel Finland nog slechter.

Ook onder jongeren komt zelfdoding frequent voor. Voor de groep jongeren van 15 tot 24 jaar is zelfdoding zelfs de tweede doodsoorzaak, na verkeersongevallen. Daarom moet elke school in Vlaanderen een uitgewerkt draaiboek hebben dat aangeeft hoe je het best reageert bij zelfdoding. 

Medische hulp bij zelfdoding past voor heel wat mensen in het beeld van de waardige, zelfgekozen dood. Voor de N-VA mag enkel een arts die hulp verlenen, onder dezelfde strikte voorwaarden van de euthanasiewet.