De VRT heeft een gemeenschapsvormende functie en is de drager van de Vlaamse identiteit en de Nederlandse cultuur. Daarom is een gewaarborgd aanbod aan Vlaamse en Nederlandstalige producties en muziek, in verschillende genres, noodzakelijk. 

Zo’n omroep met veel Vlaamse programma’s stimuleert de private omroepen om zelf ook te gaan investeren in Vlaamse producties. De Vlaamse openbare omroep is dan ook de grootste garantie voor eigen creatieve programma’s. De VRT moet een brede opdracht behouden: informatie, educatie, ontspanning.

De openbare omroep moet ook ruimte laten aan de commerciële omroepen. Het is vandaag niet realistisch om de VRT volledig advertentievrij te maken. Maar de VRT moet zich bewust zijn van haar taak. Gezonde concurrentie vergroot de keuzevrijheid van de kijkers en luisteraars.