Pleegzorg en adoptie

Pleegzorg en adoptie

Adoptie en pleegzorg zijn twee erg verschillende vormen van hulpverlening. En dat moet zo blijven.

De N-VA wil beide wel dichter bij elkaar brengen.

Er zijn twee belangrijke drempels die de Vlaming ervan weerhouden om de stap naar pleegouderschap te zetten: pleegzorg is nog te weinig bekend en pleegouders hebben nog geen volwaardig statuut. We nemen die drempels weg door kandidaat-adoptieouders ook steeds in te lichten over pleegzorg, zodat ze die optie tenminste kunnen overwegen. En door te zorgen voor een statuut dat de rechten en plichten van pleegouders duidelijk stelt, ook na afloop van de pleegzorg. Zo kunnen we meer kwetsbare kinderen tijdelijk opnieuw een thuis geven.

Belangrijk is dat er ook voldoende tijd is om een affectieve band te scheppen tussen pleegouders en pleegkind. Vandaag hebben pleegouders slechts recht op zes dagen pleegzorgverlof, om bijvoorbeeld naar de familierechtbank te gaan. Daarom wil de N-VA het zorgverlof voor pleegouders uitbreiden.

Met het nieuwe adoptiedecreet verbeteren we de rechten van het adoptiekind, bieden we kandidaat-adoptieouders een duidelijker traject aan met beroepsprocedure en begeleiden we geboorteouders nog beter in hun keuze. We vereenvoudigen eveneens het adoptielandschap door de verschillende adoptiediensten samen te voegen.

Lees meer overGezin