Kinderopvang

Kinderopvang

De N-VA wil structurele maatregelen nemen om de combinatie van arbeid en gezin mogelijk te maken voor werkende ouders. Voorbeelden zijn de gerichte uitbouw van voorzieningen voor kinder(dag)opvang, buitenschoolse opvang, dienstencheques en zorgverlof.

Voor kinderopvang in het bijzonder wil de N-VA dat er bijkomende inspanningen worden geleverd. Zo moeten ondernemingen die een eigen kinderopvang organiseren, op subsidies of fiscale gunstmaatregelen kunnen rekenen.

Het gebruik van het Nederlands in Vlaanderen blijft belangrijk, ook – en vooral –  in de opvang en opvoeding. Te vaak blijkt dat de integratie van nieuwkomers en hun kinderen ernstig bemoeilijkt wordt door een gebrekkige taalkennis. Dat hypothekeert de slaagkansen op school en op het werk. De N-VA wil daarom de nadruk blijven leggen op de kennis van het Nederlands in de kinderopvang.

Lees meer overGezin