Ouderenzorg

Ouderenzorg

De ouderenzorg is geëvolueerd. Ouderen nemen de regie over hun zorg steeds meer in eigen handen. En dat zal in de toekomst enkel nog meer gebeuren. De zorg wordt zo lang mogelijk georganiseerd in de thuisomgeving. Er is een grote rol weggelegd voor de mantelzorgers, thuiszorgdiensten en andere professionele hulpverleners. De N-VA vindt het belangrijk om de wens van ouderen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen, te respecteren en om in te zetten op verdere ondersteuning van deze diensten en mantelzorgers.

De betaalbaarheid van de zorg gaat voor ons samen met een persoonsvolgende financiering. Daarmee geven we ouderen meer zeggenschap over hun eigen zorg. De N-VA wil een duidelijke opdeling van de verschillende kosten zoals zorgkost, verblijfskost en infrastructuurkost. Zo ziet de oudere duidelijk hoeveel de zorgkost exact bedraagt en wordt de prijs bepaald op basis van de werkelijke noden.

Lees ook onze brochure over dit onderwerp.

Lees meer overSenioren