Matthias Diependaele

Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Matthias Diependaele is een geboren en getogen Zottegemnaar. Hij woont samen met Kelly in het prachtige Sint-Goriks-Oudenhove, is vake van Marthe, Manon, Marie en Sander.

Politiek in het bloed
Als puber werd Matthias actief in de Vlaamse Beweging. Zijn pril politiek engagement koppelde hij al meteen aan de N-VA. Hij was enkele jaren actief in het dagelijks bestuur van Jong N-VA als achtereenvolgens secretaris, coördinator externe contacten en ondervoorzitter.

Politiek zit de Diependaeles in het bloed: grootvader Renaat was een van de eerste verkozen senatoren voor de Volksunie begin jaren ‘60 en vader Baudewijn werd in 2012 verkozen als provincieraadslid voor de N-VA. Een Vlaanderen dat zelf kan kiezen welke beslissingen het met eigen centen wil maken, blijft zijn grootste ideaal.

In 2006 rondde Matthias succesvol zijn universitaire studies af in Leuven als licentiaat in de rechten met specialisatie in internationaal en Europees recht. Zijn eerste professionele werkervaring deed Matthias vervolgens op als politiek medewerker van Europarlementslid Frieda Brepoels.

Een van de jongste Vlaams Parlementsleden
In 2009 werd hij verkozen op 29-jarige leeftijd in het Vlaams Parlement. Daarmee was hij een van de jongste Vlaamse volksvertegenwoordigers. Na de verkiezingen in 2012 werd Matthias ook gemeenteraadslid in zijn thuisstad Zottegem. De N-VA werd er de grootste, maar belandde in de oppositie. 

Met een kritische houding en de nodige dossierkennis, verdiende Matthias snel zijn sporen in het Vlaams Parlement, waar hij zetelde in de commissies Buitenland, Financiën en Begroting en Economie en Innovatie. Als zoon van een ondernemersfamilie leerde Matthias immers van nabij de noodzaak van een stevig economisch weefsel kennen. Vlaanderen in Europa, de bankencrisis, de economische heropleving en het Vlaams innovatielandschap zijn thema’s waarin Matthias zich verdiept.

Fractievoorzitter sinds 2013
In januari 2013 nam Matthias de leiding van de toenmalige achttienkoppige N-VA-fractie in het Vlaams Parlement over van Kris Van Dijck. Met verve verdedigde hij nadien onze standpunten rond de Oosterweelverbinding, de begroting, de zesde staatshervorming en andere grote dossiers. Matthias zag zijn fractievoorzitterschap herbevestigd na de verkiezingen in 2014. Met ruim 47.000 voorkeursstemmen achter zijn naam nam hij ditmaal de leiding over 43 N-VA-parlementsleden: de grootste fractie ooit in het Vlaams Parlement. Zij hebben gewogen op het beleid van de regering en de belangen verdedigd van wie werkt, spaart en onderneemt.

Schepen en toekomstig burgemeester
De lokale verkiezingen in 2018 waren andermaal een succes voor Matthias en de partij. N-VA werd opnieuw de grootste partij in zijn thuisstad Zottegem. Tot 2021 is Matthias er schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Deelgemeenten. Nadien neemt hij de sjerp over. Een beleid voeren dat dicht bij de mensen staat maar toch het algemeen belang dient, is zijn uitgangspunt.

Derde legislatuur in het parlement
Tijdens de verkiezingen van 2019 mocht Matthias opnieuw de N-VA-lijst in Oost-Vlaanderen aanvoeren. Deze legislatuur zetelen er 35 gedreven N-VA’ers in het Vlaams Parlement. Zij schoven unaniem Matthias naar voor als fractievoorzitter. Met veel enthousiasme en plichtsbesef gaat hij de uitdaging aan om opnieuw het verschil te maken met de grootste fractie in het parlement.

Vlaams minister
Op 3 oktober legt Matthias de eed af als Vlaams minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed in de Vlaamse Regering Jambon I.