Het is bijna één jaar geleden dat Rusland het soevereine Oekraïne voor een tweede maal op minder tien jaar tijd binnenviel. De gruwelijke oorlog die daarmee gepaard gaat heeft intussen een enorme tol geëist, waarbij ook nu weer de meest kwetsbaren vaak het eerste slachtoffer zijn. “Om die reden besloot Vlaanderen om eind april van vorig jaar ruim 70 kinderen uit Oekraïne over te vliegen en hier in een pleeggezin onder te brengen”, aldus Katje Verheyen, die de kwestie opvolgt in het parlement.

Terugkeren wanneer veilig

Verheyen: “De opvangsituaties zijn zeer divers en er wordt sterk ingezet op verbinding tussen de ouders, het kind en het pleeggezin. Bij noodzakelijke ondersteuning, zoals psychologische begeleiding, wordt er extra hulp geboden. Daarnaast is er een wisselende groep kinderen, waarbij sommige terugkeren met familieleden of worden opgehaald door moeders, terwijl andere familieleden naar België komen om samen te wonen. Het blijft het voornemen om terug te keren naar Oekraïne wanneer de situatie daar weer veilig is.”

Regelmatig contact met thuisfront

De kinderen hebben regelmatig contact met hun familieleden in Oekraïne. De samenwerking tussen de pleegouders en de ouders is erg constructief en verbindend. De kinderen lopen school, of volgen digitaal les vanuit Oekraïne.

Dankzij engagement pleeggezinnen

De Vlaamse overheid blijft toegewijd aan de opvang en verzorging van deze kwetsbare kinderen en streeft naar het best mogelijke resultaat voor hen. “Het doet mij dan ook plezier om te vernemen dat de kinderen zich goed voelen in het pleeggezin en hier hun draai lijken te vinden. Dit was zonder het engagementen van die vele pleeggezinnen die zich hebben aangeboden nooit mogelijk geweest. Hopelijk kunnen we hen ook nu warm maken om zich om de vele kwetsbare Vlaamse kinderen, die geen pleegzin vinden, te bekommeren”, besluit Verheyen.