N-VA wenst 4 maanden ouderschapsverlof voor pleegouders

Door Kristien Van Vaerenbergh op 26 januari 2021, over deze onderwerpen: Pleegzorg en adoptie
Kind met (pleeg)vader

Na een eerdere inspanning vorige legislatuur wil het parlement nu een nieuwe stap voorwaarts zetten voor pleegouders door de creatie van een echt ouderschapsverlof voor pleegouders. Woensdag wordt een wetsvoorstel van de N-VA daarover besproken. “Wij stellen naar analogie met het gewoon ouderschapsverlof vier maanden voor, op te nemen tijdens de eerste elf levensjaren van het pleegkind”, zegt N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.

In een vorige legislatuur regelde het parlement al een statuut voor pleegouders dat duidelijk de rechten en plichten van pleegouders en de relatie tot de biologische ouders afbakende. “Na dertig jaar werd toen een eerste stap voorwaarts gezet. Later volgde ook nog een thematisch pleegzorgverlof voor langdurige pleegzorg van zes weken, dat geleidelijk toeneemt tot zeventien weken, om de band tussen pleegkind en pleegouders aan te sterken”, weet Kristien Van Vaerenbergh.

Echt ouderschapsverlof voor langdurige pleegzorg

De parlementsleden van de commissie Sociale Zaken willen nu nog een stapje verder gaan en een echt ouderschapsverlof uitwerken voor langdurige pleegzorg. “We spreken van langdurige pleegzorg wanneer een pleegkind, al dan niet vrijwillig of gedwongen, een langere periode in een pleeggezin woont. Dat belet niet dat het kind in die periode nog contact met de ouders houdt”, zegt Kristien Van Vaerenbergh.

Equivalent aan klassieke regeling

Concreet stelt de N-VA vier maanden ouderschapsverlof voor, op te nemen tijdens de eerste elf levensjaren van de pleegkinderen. Deze regeling is equivalent aan de klassieke regeling voor ouderschapsverlof en dient om de zorgtaken van de pleegouders voor bij de pleegkinderen tijdens de eerste elf levensjaren op te vangen. Om billijkheidsredenen zal het recht op vier maanden ouderschapsverlof slechts volledig verworven zijn na minimaal vier jaar pleegouderschap. Het recht op vier maanden ouderschapsverlof wordt proportioneel opgebouwd a rato van één maand ouderschapsverlof per jaar pleegzorg in hetzelfde gezin bij dezelfde pleegouders.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is