Pleegzorg schrikt soms af, maar dat blijkt onterecht. Meer dan 75 % van de pleegouders die de enquête invulden geeft aan pleegouderschap aan te raden aan anderen. Parys: “Dat is goed nieuws, al blijkt ruim 50 % van de pleegouders zich vaak alleen te voelen. Bijna 85 % geeft aan dat er nog veel misvattingen zijn in de maatschappij als het over pleegzorg gaat. Dat is enorm. Daarom stellen we voor dat de minister samenzit met de Vlaamse media om pleegzorg nog meer en realistisch in beeld kunnen brengen zodat we nog meer Vlamingen overtuigen pleegzorg te overwegen.”

Pleegzorgdiensten krijgen goede punten

Een positieve vaststelling is dat 4 op de 5 van de respondenten aangeeft voldoende contact te hebben met de pleegzorgdiensten. De overgrote meerderheid heeft ook het gevoel te kunnen terugvallen op hun pleegzorgbegeleiders. De deskundigheid van de pleegzorgdienst, hun scholing en voorlichting krijgen een positieve beoordeling. Bijna 9 op 10 heeft het gevoel voldoende ruimte te krijgen om pleegkinderen naar eigen inzicht op te voeden.

Communicatie moet beter

Toch blijkt dat er nog uitdagingen zijn voor de diensten: 1 op 5 vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun wensen bij een plaatsing, het kindgericht beleid en de communicatie - bijna een kwart van de respondenten geeft aan dat de communicatie slecht of zeer slecht is - behoren tot de werkpunten. Bijna 1 op 3 vindt niet dat pleegzorgdiensten kinderen afdoende begeleiden in de omgang met biologische ouders. Parys: “Een andere vaststelling is dat 60 % vindt dat de personeelswissels bij pleegzorgbegeleiders en consulenten van de jeugdrechtbank zo frequent zijn dat ze de continuïteit in het gedrang brengen. Dat moet beter.”

Ondersteuning pleegouders

Een vijfde van de ondervraagden geeft aan dat de financiële ondersteuning voor pleegzorg niet voldoende is. De vorming voor pleegouders blijkt voldoende, maar 80 % vindt dat er te weinig vorming is voor biologische ouders. Ook Lorin Parys pleit om biologische ouders voldoende te betrekken aan de hand van professionele begeleiding. Veel pleegouders vindt dat ze onvoldoende voorbereid aan hun taak beginnen.

Ouderschapsverlof

Parys vroeg ter afronding van de enquête naar aanbevelingen om pleegzorg in Vlaanderen te verbeteren. Meer dan 100 respondenten gaven hun ideeën mee, van een uniformisering over provinciegrenzen heen tot meer ervaringsdeskundigen binnen de pleegzorgdiensten. Een veel voorkomende vraag is een uitbreiding van de ouderschapsverlofregeling. Pleegouders vragen ook naar netwerken van pleegouders en van pleegkinderen, zodat ze hun onderlinge ervaringen kunnen delen.