Een arbeidsmarkt voor de 21ste eeuw

De federale regering blijft inzetten op jobs, jobs en nog eens jobs. Iedereen moet alle kansen krijgen op onze arbeidsmarkt. De lijst van maatregelen is lang, maar deze vijf springen het meest in het oog:

  • Wie geen werkervaring heeft en jonger is dan 21 jaar helpen we sneller aan een baan. Dankzij Starterjobs betalen bedrijven minder brutoloon, terwijl de jongere wel zijn nettoloon behoudt. Daar wint iedereen bij.
  • Vrijwilligers mogen voortaan 500 euro per maand onbelast bijverdienen. Of ze nu sportbegeleider zijn, hun schouders zetten onder de buitenschoolse kinderopvang of amateurkunst beoefenen. Ook de deeleconomie wordt meegenomen in dit verhaal.
  • Vakbonden kunnen niet langer eenzijdig hun veto stellen tegen nachtarbeid in de e-commerce. Dat maakt deze groeiende industrie klaar voor de 21ste eeuw.
  • De proefperiode is terug van weggeweest. Zo moedigt de regering bedrijven aan om sneller mensen vast in dienst te nemen. De één week opzeg wordt uitgebreid tot en met de derde maand. Opzeg tot de zesde maand blijft beperkt tot maximaal 4 à 5 weken.
  • Het systeem van de flexi-jobs in de horeca wordt uitgebreid naar gepensioneerden. Ook bakkers, slagers, kappers, detailhandel en warenhuizen kunnen voortaan gebruik maken van flexi-jobs.

Daarnaast ontmoedigt de regering pseudo-brugpensioen, kunnen werknemers makkelijk deelnemen in de winst van een bedrijf, is uitzendarbeid voortaan mogelijk in de hele private sector en helpt een lastenverlaging in de bouwsector sociale dumping tegengaan.

Hogere pensioenen voor wie langer werkt

Mensen die langer dan 45 jaar werken, zullen een hoger pensioen krijgen. Alle gewerkte jaren tellen voortaan zonder beperking mee.

Een beter sociaal statuut voor zelfstandigen

Zelfstandigen genieten vanaf nu van dezelfde forfaitaire fiscale aftrek van hun beroepskosten als werknemers. Wie onverwachts ziek valt, krijgt voortaan al een uitkering na 14 dagen. En de tweede pensioenpijler voor kleine zelfstandigen wordt verder uitgebouwd.

Strijd tegen armoede en discriminatie

Wie door een handicap een verminderd verdienvermogen heeft, ontvangt een hogere uitkering. Daar zijn wel strengere voorwaarden aan verbonden om fraude tegen te gaan. Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, kan de sociale inspectie voortaan praktijktesten uitvoeren. Om een heksenjacht op bedrijven te voorkomen, hangen daar wel strikte juridische voorwaarden aan vast.