Grote stappen naar fiscale rechtvaardigheid

Dat gebeurt onder meer via de Kaaimantaks. Die werd op voorstel van minister van Overveldt begin oktober trouwens nog versterkt: “We verfijnen de Kaaimantaks dag na dag, om alle mazen van het net te sluiten. De invoering ervan blijft dan ook niet zonder gevolgen. Het schrikt heel wat mensen en bedrijven af om buitenlandse constructies op te zetten. We zetten dus grote stappen naar meer fiscale rechtvaardigheid.”

Ook de strijd tegen echte ontduiking en fraude zit trouwens op kruissnelheid. Zowel het aantal behandelde dossiers als de bedragen van de sancties zitten op recordhoogte.

Aanpak op internationale schaal

De minister van Financiën wijst er niettemin op dat België alleen niet kan voorkomen dat multinationals belastingen ontwijken. Dat probleem moet op internationale schaal aangepakt worden. Ons land werkt bijvoorbeeld al mee aan initiatieven van de OESO en de Europese Commissie. We waren ook de eersten die informatie over de specifieke toepassing van belastingwetten uitwisselden met andere Europese lidstaten.

“Niet dat dit ons ervan weerhoudt zelf ook al veel maatregelen te nemen”, zegt Van Overtveldt. “Zo behielden we bij hervorming van de vennootschapsbelasting enkel nog fiscale aftrekposten die direct gelinkt zijn aan onderzoek en ontwikkeling, de aanwerving van onderzoekers of reële investeringen. Ook op die manier maken we al een verschil."