Jan Jambon

Jan Jambon - Minister-president en Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, ICT en Facilitair management

‘Sterke Jan’ Jambon wordt uiteraard Vlaams minister-president. Daarnaast krijgt hij de bevoegdheden Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, ICT en Facilitair management.

Jan Jambon was in de vorige legislatuur federaal minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Zuhal Demir

Zuhal Demir - Justitie en Handhaving, Toerisme, Omgeving en Energie

Zuhal Demir wordt de allereerste Vlaamse minister met buitenlandse wortels. Meer nog, als allereerste Vlaamse minister van Justitie en Handhaving scoort ze een dubbele primeur. Zij wordt voorts nog minister van Omgeving, Energie en Toerisme.

Zuhal Demir was staatssecretaris voor Gelijke Kansen in de regering-Michel.

Ben Weyts

Ben Weyts - Onderwijs, Dierenwelzijn, Sport en Vlaamse Rand

Ben Weyts wordt Vlaams minister van Onderwijs en Sport. Hij blijft bevoegd voor Dierenwelzijn en Vlaamse Rand. Hij wordt ook viceminister-president.

Ben Weyts was in de vorige Vlaamse Regering al minister van Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, dat hij combineerde met Toerisme en Mobiliteit.

Matthias Diependaele

Matthias Diependaele - Financiën, Begroting, Onroerend erfgoed en Wonen

Matthias Diependaele wordt Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Onroerend erfgoed en Wonen. Dat betekent dat de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement een nieuwe fractievoorzitter zal moeten aanduiden.

Matthias Diependaele was de voorbije jaren fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.

Liesbeth Homans

Liesbeth Homans - voorzitter Vlaams Parlement

Huidig Vlaams minister-president Liesbeth Homans wordt voorzitter van het Vlaams Parlement.

Liesbeth Homans was in de vorige Vlaamse Regering minister van Binnenlands Bestuur,  Inburgering , Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Toen Geert Bourgeois na de verkiezingen in mei naar het Europees Parlement verhuisde, werd Liesbeth Homans de eerste vrouwelijke minister-president in de Vlaamse geschiedenis.