Eedaflegging Vlaams Parlement

Vandaag legden de 124 verkozen parlementsleden de eed af in het Vlaams Parlement en werden de politieke fracties samengesteld. Met de eedaflegging tijdens de eerste plenaire zitting – de installatievergadering  – wordt het parlement geïnstalleerd voor een periode van vijf jaar.

Tevens werd met Kris Van Dijck een voorzitter van parlement verkozen in afwachting van het vormen van een politieke meerderheid en een definitieve invulling van de functie. Kris Van Dijck is sinds 1995 Vlaams Parlementslid, onderwijsspecialist en – op één legislatuur na – burgemeester van Dessel.

Perfecte consensusfiguur

N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele mocht, als fractievoorzitter van de grootste fractie Kris voordragen: “In al die jaren was Kris parlementslid en fractievoorzitter, zowel in de meerderheid als in de oppositie. Hij kent het parlement als geen ander. Tevens wordt hij gerespecteerd door vriend en vijand. De perfecte consensusfiguur dus en geen wonder dat zijn kandidatuur door alle partijen werd gesteund”.

Secretaris en ondervoorzitter

Verder werden Nadia Sminate verkozen als ondervoorzitter en Lorin Parys als secretaris van het Vlaams Parlement. Nadia Sminate was Kamerlid van 2010 tot 2014 en is Vlaams volksvertegenwoordiger en secretaris van het Vlaams Parlement sinds 2014. De Londerzeelse werd in 2013 de eerste Vlaamse burgemeester van allochtone origine. De laatste jaren vergaarde ze bekendheid als voorzitter van de ‘commissie deradicalisering’ in het Vlaams Parlement.

Lorin Parys uit Leuven is Vlaams parlementslid sinds 2014 en maakte vooral naam als expert Welzijn, met specifieke aandacht voor pleegzorg en bijzondere jeugdzorg. Hij was in de vorige legislatuur voorzitter van de Commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en is sinds 2018 ondervoorzitter van de N-VA.