Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Verkiezingen 2019

Op zondag 26 mei kiezen we een nieuw Vlaams, federaal en Europees Parlement. De N-VA staat klaar met een ijzersterk team en een stevig onderbouwd programma. Ons doel: de Vlaming het beleid geven dat hij wil en waar hij recht op heeft.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. Met die slogan dingt de N-VA op 26 mei naar de stem van de Vlaming. De inzet is duidelijk: met de N-VA in de regeringen werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. Zetten we die trend door of draaien we de klok terug na 26 mei?

Vier bijzondere verkiezingsthema’s
Vier thema’s krijgen van de N-VA bijzondere aandacht tijdens de campagne. Over elk van deze thema’s organiseert de N-VA een V-dag, waar onze kopstukken het N-VA-standpunt uit de doeken doen en experts dat standpunt onderbouwen.

  • De N-VA trekt resoluut de kaart van het confederalisme, waarbij het institutionele zwaartepunt voorgoed naar de deelstaten verschuift.
  • De N-VA is een milieubewuste partij. Onze visie op energie en ecologie stoelt niet op sentiment en dogma’s, maar op de drie pijlers duurzaamheid, zekerheid en betaalbaarheid. Dat is ons ecorealisme.
  • Asiel en inburgering behoren tot het DNA van de N-VA. Wij staan voor een streng asiel- en migratiebeleid waarbij we zelf bepalen wie binnen mag en aan welke voorwaarden.
  • Onze grijze massa is Vlaanderens enige grondstof. De N-VA hecht bijzonder veel belang aan kwaliteitsvol en ambitieus onderwijs. De lat moet opnieuw hoger.

Sterke leiders
Onze ambitie is groot. Bart De Wever is onze kandidaat-minister-president van Vlaanderen. Federaal mikt Jan Jambon op het premierschap van België, een primeur voor een Vlaams-nationalist. Huidig Vlaams minister-president Geert Bourgeois trekt de Europese lijst. Zo trekt de N-VA in haar sterkste formatie naar de Vlaamse kiezer.

De N-VA-lijsten in de vijf Vlaamse provincies en in Brussel worden bevolkt door sterke kandidaten, een mix van ervaren rotten en nieuwe gezichten. Voor meer informatie over de kandidaten, klik hier.

N-VA is enige garantie
De N-VA is de enige garantie op vooruitgang voor Vlaanderen. De Vlaamse gezinnen en bedrijven hebben recht op een beleid dat een antwoord biedt op de Vlaamse noden en uitdagingen. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Lees meer overVaria