Renate Hufkens

Kamerlid

Van Mol naar Leuven
Renate Hufkens (°1984)  groeide op in Mol, het hartje van de Antwerpse Kempen. Al sinds haar tienerjaren is ze sociaal geëngageerd en geboeid door de politiek. Zo startte ze, samen met een paar medescholieren, de leerlingenraad op in haar middelbare school.

Na het middelbaar trok ze naar Leuven en startte ze met haar studies bestuurskunde en Europese betrekkingen. Na een buitenlandse studie-ervaring in Budapest, besloot ze de Antwerpse Kempen definitief in te ruilen voor de bruisende studentenstad.

Achter de schermen
Renate was de voorbije jaren vooral actief achter de schermen van de partij, zowel professioneel als lokaal. In 2009 startte ze als parlementair medewerker in het Vlaams Parlement en werd ze secretaris van de lokale N-VA-afdeling. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012, ging ze aan de slag als raadgever binnenlands bestuur bij Geert Bourgeois. Daar leerde ze de knepen van het politieke vak. In 2014 volgde ze minister-president Geert Bourgeois naar het Martelaarsplein en werd ze zijn adjunct-woordvoerder.

Leuvense gemeenteraad
Naast haar inzet achter de schermen, zette Renate haar eerste politieke stapjes tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Samen met acht fractieleden, schopte de N-VA het van een eenmansfractie meteen tot tweede grootste fractie.

Vanuit de oppositie probeert ze, als voorzitter van de commissie, vooral haar stempel te drukken op het Leuvense veiligheidsbeleid. Daarnaast zetelt ze ook in de commissies financiën, handels- en sportbeleid en wijst ze burgemeester Tobback meermaals op de gebrekkige interne organisatie van de stad.

Soms gaat het toch snel in de politiek
Bij de moeder der verkiezingen van 2014, was Renate eerste opvolger voor de Kamer in Vlaams-Brabant. Ze durfde toen niet te dromen dat deze plaats ooit een effectieve zou worden. Met Theo Francken, als lijsttrekker, had ze beter kunnen weten. Na intense onderhandelingen werd Theo staatssecretaris van Asiel en Migratie en mocht ze meteen verhuizen naar de Kamer. Soms gaat het toch snel in de politiek…