Marc Hendrickx

Vlaams volksvertegenwoordiger

N-VA-pionier

Marc Hendrickx was nauw betrokken bij de opstart van de N-VA. Hij zetelde sinds het ontstaan van de partij liefst tien jaar onafgebroken in het nationaal partijbestuur.

In 2009 werd het toenmalige gemeenteraadslid uit Mechelen verkozen in het Vlaams Parlement, waar hij zetelt in de commissies Wonen, Energie en Stedenbeleid enerzijds en Europees en Buitenlands Beleid anderzijds.

Betrokken bij de Europese regio’s

Marc is ook voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van het Benelux-parlement en heeft via het Europees Comité der Regio's nauwe contacten met volksnationalisten en regionalisten uit het volledige continent.

De Mechelse vinger aan de pols

Als eerste schepen van de stad Mechelen heeft Marc, die in het centrum van de Maneblusserstad woont en vader is van drie jonge kinderen, de dagelijkse vinger aan de pols als het om de zorgen van de mensen gaat. Zijn sociale bewogenheid en aandacht voor de armoedeproblematiek, sociale huisvesting en stedenbeleid maken dat deze bezige bij zich nooit verveelt.

In zijn weinige vrije tijd kan je deze voetbalsupporter wel eens treffen ‘ten velde’ ...