Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 9 november confronteerde Piet de minister met gegevens uit nieuw onderzoek. Uit dit onderzoek over de situatie in Vlaanderen, blijkt dat de kwetsbaarheid van (jonge) holebi’s en transgenders nog veel groter is dan tot nu gedacht. Piet drong dan ook opnieuw bij de minister aan om eindelijk in gang te schieten. Minsiter Vandeurzen erkende de ernst van de situatie en engageerde zich om nu inderdaad werk te maken van een doelgroepspecifiek preventiebeleid voor holebi’s en transgenders.

Piet wees er nog op dat de expertise in Vlaanderen ruim aanwezig is, zowel wat betreft de preventie van zelfdoding als wat betreft de specifieke noden van de doelgroep. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en de holebi- en transgenderkoepel çavaria zijn dan ook prima geschikt om een brede, effectieve preventiestrategie te ontwikkelen voor holebi’s en transgenders. Het is nu aan minister Vandeurzen om hen daarvoor een duidelijke opdracht en de nodige middelen te geven.

Wie vragen heeft over zelfmoord kan steeds terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.