In Vlaanderen overlijden dagelijks drie mensen aan zelfdoding. Dat is anderhalf keer hoger dan het Europees gemiddelde. “We zien het effect van preventie, maar de nood aan verdere acties blijft hoog. Bovendien dalen de cijfers nauwelijks in de leeftijdscategorie tussen 45 en 59 jaar”, zegt de volksvertegenwoordiger.

De Bruyn ijvert sinds vele jaren voor een continue bijsturing en goede opvolging van de actieplannen. Zo herhaalde hij in februari nog dat het zeer belangrijk is om het huidige actieplan tijdig te evalueren. Het volgende actieplan moet goed aansluiten op het huidige om de cijfers ook de komende jaren verder te laten dalen.