Piet De Bruyn begon in 2004 als woordvoerder van de N-VA. In 2007 werd hij voor de eerste keer verkozen in het Vlaams Parlement. In 2010 werd hij senator en sinds 2013 zetelt hij onafgebroken in het Vlaams Parlement. Hij werkte rond thema’s als leefmilieu en natuur, zelfmoordpreventie, armoedebestrijding en gelijke kansen, vooral in de context van de regenbooggemeenschap. Zo kende LGBTQI+-belangenverdediger Çavaria hem in 2018 de ‘Çavaria Campaign Award toe voor zijn inzet ter zake.

Extra toeleggen op suïcidepreventie

Eind september stopt De Bruyn dus na bijna 20 jaar met de nationale politiek om aan de slag te gaan als codirecteur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding is onder meer bekend als de organisatie achter de Zelfmoordlijn 1813. “Ik wil graag mijn fijne collega’s, zowel vanuit de eigen partij, de meerderheid als de oppositie bedanken voor de goede samenwerking en de boeiende debatten. Ik zal me nu extra kunnen toeleggen op suïcidepreventie, een thema dat mij ook tijdens mijn politieke loopbaan nauw aan het hart lag”, zegt De Bruyn.

Engagement versterken

De Bruyn is al langer actief binnen het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, de laatste jaren als voorzitter van de Raad van Bestuur. “Toen de huidige directrice van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding aangaf dat het tijd werd voor iets anders, voelde ik het als voorzitter van de Raad van Bestuur kriebelen. Na meer dan 25 jaar inzet als vrijwilliger voor het Centrum wilde ik m’n engagement versterken en concretiseren. Sinds corona kennen we crisis na crisis en zijn het woelige tijden. Ons mentaal welbevinden wordt meer dan ooit op de proef gesteld.”

Jeroen Tiebout opvolger

In Rotselaar blijft Piet De Bruyn actief als schepen voor Sociaal Beleid en Leefmilieu. In het Vlaams Parlement zal Jeroen Tiebout uit Sint-Pieters-Leeuw Piet De Bruyn opvolgen. Tiebout is momenteel kabinetschef bij minister Weyts en zal normaliter de eed afleggen tijdens de plenaire vergadering op 26 september.