Vanuit Open Vld vertrekken al wekenlang de meest extreme leugens over deze nota. Dit om hun eigen schabouwelijk paars-groen akkoord te vergoeilijken bij hun achterban en te maskeren dat hun beweging richting Ecolo en Groen er allesbehalve wegens inhoudelijke redenen is gekomen.

De transparante waarheid is de beste remedie tegen deze leugenachtige verdachtmakingen. Want zoals u zult kunnen lezen, was de paars-gele nota op essentiële terreinen stukken beter voor Vlaanderen dan het paars-groene akkoord. Zo worden in onze nota wél alle Zweedse hervormingen behouden, is er wél sprake van forse lastenverlagingen, worden de jongste kerncentrales wél opengehouden en wordt er wél concreet werk gemaakt van een strenger migratiebeleid en een broodnodige institutionele omslag. Bovendien zijn de linkse toegevingen in het paars-groene akkoord op verschillende vlakken véél vergaander. Maar oordeelt u vooral zelf.

Passages in het geel waren onderdeel van het « Groot Akkoord » tussen beide partijen. Het was het doel om dit in de finale onderhandelingen, en samen met de andere partijen in een definitieve plooi te leggen. Passages tussen haakjes waren geen inhoudelijk probleem, maar eerder nog een probleem van zoeken naar een betere omschrijving.

De taal van de tekst verwijst niet naar de oorsprong van passages. Sommige Nederlandstalige teksten kwamen van de PS en sommige Franstalige teksten van de N-VA.

In de rechterkolom plaatsen we onze eigen duiding af en toe bij het akkoord. Aan het akkoord zelf, in de linkerkolom, hebben we geen letter gewijzigd. Het is de laatste versie van het paars-gele akkoord dat op de tekentafel lag tussen N-VA en PS, en waar 70 zetels zich akkoord verklaarden om over te onderhandelen. Open VLD koos er voor om zonder Vlaamse meerderheid te besturen en een paars-groen akkoord te sluiten, met Ecolo en Groen.

Lees hier het paars-gele akkoord

(pdf, 350 kB)
Onderwerpen