Minder dan een dag voor de heropening van de terrassen was het voor cafés en restaurants nog onduidelijk of ze ook plexischermen mogen plaatsen tussen tafels om ze zo dichter tegen elkaar te zetten. Volgens het protocol -een 23 pagina's tellend document dat het resultaat is van onderhandelingen tussen de regering en de sector- dat verspreid werd onder de horecazaken mag dat namelijk wel.

Het nieuwe en weer erg laat gepubliceerde ministerieel besluit van de federale regering impliceert echter dat dit niet mag. De redenering volgens de minister van Justitie is dat bij gesloten terrassen het risico op besmetting te groot is omdat de luchtcirculatie minder is.

Peter De Roover: “Al maanden worden plexischermen in de winkel aan de kassa, in vergaderzalen op het werk, gebruikt om contact tussen mensen relatief veilig te laten verlopen. Als de federale regering nu stelt dat deze plexischermen niet voldoende beschermen buiten, hoe kunnen deze dan beschermen binnen, waar de luchtcirculatie nog veel minder is dan op een overdekt terras.”

“De federale regering zorgt hier voor complete verwarring, door mondelinge communicatie en met elkaar botsende Ministeriële Besluiten, protocollen, websites van de FOD economie en FAQ’s. Terecht stuit dit op compleet onbegrip bij het brede publiek in het algemeen en de getroffen horecauitbaters in het bijzonder.”

“De federale regering opent hier de doos van Pandora. Want als het gebruik van deze schermen niet voldoende zou beschermen buiten, dan moet ook het gebruik van deze schermen binnen herbekeken worden. Bovendien heerst nu verwarring bij de horecamensen die al zo geteisterd worden. Wij eisen dan ook dat de regering snel duidelijkheid verschaft en die kan er alleen in bestaan het verbod op plexiglazen op te heffen.”