Toekennen RIZIV-nummers aan Waalse studenten geneeskunde nog steeds onder voorwaarden

Door Valerie Van Peel op 11 januari 2017, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Artsen
Toekennen RIZIV-nummers aan Waalse studenten geneeskunde nog steeds onder voorwaarden

De RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV-nummers voor de Franstalige geneeskundestudenten die nu in hun laatste jaar zitten, worden pas toebedeeld nadat de Franse Gemeenschapsregering het nieuwe decreet voor een ingangsexamen in Waalse universiteiten heeft goedgekeurd én nadat er een globaal akkoord is over de afbetaling van het overtal aan artsen na negentien jaar wanbeleid van de bevoegde PS-ministers. “Wij blijven dus bij onze voorwaarden”, stelt Kamerlid Valerie Van Peel onomwonden. “De quota voor de RIZIV-nummers moeten worden verdeeld via een 60/40-verdeling. Het reële overtal van de afgelopen decennia moet daarvan worden afgetrokken. En het ingangsexamen moet standhouden. Daarom zal het afleveren van de RIZIV-nummers ook ieder jaar getoetst worden aan de voorwaarden. Dat was ons standpunt, dat is ons standpunt en dat blijft ons standpunt.” 

De verwarring in dit dossier, dat intussen al negentien jaar aansleept, ontstond door een onvolledige communicatie na de ministerraad vlak voor het kerstreces. Het klopt dat de regeringspartijen toen tot het besluit zijn gekomen dat de Waalse geneeskundestudenten die nu in de opleiding zitten, niet het slachtoffer moeten worden van het Waalse wanbeleid. Maar diezelfde regeringspartijen kwamen ook overeen om daaraan voorwaarden te koppelen. Het KB dat de studenten van de lichting van 2016 een RIZIV-nummer bezorgt, wordt dan ook pas definitief goedgekeurd wanneer en indien blijkt dat Wallonië bij aanvang van het volgende schooljaar daadwerkelijk een ingangsexamen zal invoeren. Bovendien wordt aan die voorwaarde een globaal akkoord gekoppeld over de afbetaling van het overtal aan artsen dat Wallonië heeft opgebouwd door het gebrek aan filter in hun universiteiten. “Jaarlijks zullen we ook bekijken of nog steeds aan alle voorwaarden is voldaan, vooraleer we opnieuw Riziv-nummers afleveren. Wij zullen niet toelaten dat er in dit dossier beslissingen worden genomen op de kap van de Vlaamse studenten en ten koste van de kwaliteit en betaalbaarheid van onze gezondheidszorg”, besluit Van Peel.

Lees hier meer over het dossier rond de artsenquota, dat al jaren een doorn in het oog is van de Vlamingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is