Herintegratie langdurig zieken op arbeidsmarkt: "Kijken naar wat mensen wél nog kunnen"

Door Jan Spooren op 31 maart 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ziekte, Artsen

De N-VA is tevreden over het bereikte akkoord over de versterkte Responsabilisering Het verantwoordelijk maken van de deelstaten, zodat ze beloond worden voor goed beleid en gestraft voor slecht beleid. Die responsabilisering was een eis van de N-VA tijdens de regeringsonderhandelingen van 2010-2011 over de herziening van de financieringswet. De N-VA wil onder meer een belangrijke fiscale autonomie voor de deelstaten en eigen verantwoordelijkheid over onder meer arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en kinderbijslag.  responsabilisering van werkgevers, werknemers en artsen bij de herintegratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt. “Dit akkoord garandeert een evenwichtige aanpak, waarbij responsabilisering wordt gelinkt aan de inspanningen die alle betrokken partijen leveren”, zegt Kamerlid Jan Spooren. “Het is een positieve en activerende benadering, die zal aanzetten tot de nodige gedragswijziging en waarbij onterechte sanctionering wordt vermeden.”

Met dit akkoord wordt eindelijk een structurele hervorming ingezet op het vlak van arbeidsongeschiktheid. Die is nodig om de ontsporing van de kost van langdurig zieken onder controle te krijgen. “We staan nu aan de start van de omslag van een strikt medische benadering naar een bredere en inclusieve benadering van arbeidsongeschiktheid”, verduidelijkt Spooren. “Daarbij kijken we eerder naar wat mensen wél nog kunnen dan naar wat ze níet meer kunnen. De responsabilisering van werkgevers, werknemers én artsen via het verplichte re-integratieplan vormt daarbij een cruciale hefboom.”

Mentaliteits- en gedragsverandering

“Een oplossing voor de stijgende arbeidsongeschiktheid is enkel mogelijk, als werkgevers, werknemers en artsen voluit ervoor willen gaan en de handen in elkaar slaan”, vervolgt Spooren. “Responsabilisering gaat dan om het creëren van een mentaliteits- en gedragsverandering, en niet om het uitdelen van een 'straf' of het doorschuiven van een factuur.” Bijgevolg wordt er ook enkel opgetreden tegen werknemers als een onafhankelijk team van artsen en arbeidsdeskundigen vaststelt dat er nog een resterende capaciteit is, als er via een re-integratieplan een goede begeleiding is voorzien en als er passend werk wordt aangeboden.

“Deze regering heeft al belangrijke resultaten behaald in de strijd tegen werkloosheid en het verhogen van de werkelijke uitstapleeftijd. Met dit akkoord kunnen we ook de veel te hoge instroom in langdurige ziekte terugdringen, om zo bij te dragen tot een meer duurzame en activerende sociale zekerheid”, besluit Spooren.

Lees hier ook een uitgebreider opiniestuk van Jan Spooren over dit onderwerp.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is