Europa moet recht op zelfbeschikking respecteren

Europa moet recht op zelfbeschikking respecteren

Tijdens de conferentie ‘Zelfbeschikking in de EU: het recht om te kiezen’ buigen parlementsleden uit vier politieke fracties en uit verschillende naties zich voor het eerst in de geschiedenis van het Europees Parlement over de toepassing van het Zelfbeschikkingsrecht Zelfbeschikkingsrecht (van volkeren): Term uit het internationale staatsrecht die het recht aanduidt van volkeren over de hele wereld om zelf te beslissen tot welke staat hun grondgebied zal behoren of onder welk bestuurlijk gezag zij willen vallen. De N-VA staat onverkort achter dit universele en onbetwistbare recht. zelfbeschikkingsrecht in de EU. “We verwelkomen politici, middenveldorganisaties en academici uit alle uithoeken van Europa”, zegt Mark Demesmaeker, gastheer en voorzitter van onze Europese delegatie. “Deelnemers uit onder meer Baskenland, Catalonië, Ierland, Schotland en uiteraard Vlaanderen vragen aan de Europese beleidsmakers om het recht op zelfbeschikking te respecteren. Europa moet een duidelijk en positief antwoord bieden op hun vragen naar meer autonomie of onafhankelijkheid.”

De houding van de Europese Commissie en de Europese Raad tegenover het legitieme streven naar meer autonomie of onafhankelijkheid van een aantal Europese naties, vindt Demesmaeker verontrustend. “Op mijn herhaalde vragen naar een standpunt over recente ontwikkelingen in Catalonië, Schotland en andere Europese naties krijg ik van de EU-instellingen steevast het antwoord dat dergelijke zaken tot de interne aangelegenheden van de lidstaten behoren. De Europese Unie weigert daarover dus een standpunt in te nemen. Dat is frustrerend én onverantwoordelijk. De Unie zou beter vooruitkijken en zich voorbereiden op de mogelijke gevolgen van het onafhankelijkheidsstreven in een aantal Europese naties.”

Catalanen in de Kamer

“Door die boot steeds opnieuw af te houden, neemt Brussel het op voor de hoofdsteden en de bestaande lidstaten”, vindt Kamerlid Peter Luykx, “en niet voor de Europese burgers die in hun regio of natie streven naar een vorm van zelfbeschikking. Ook in Spanje houdt de regering in Madrid diezelfde boot af. Gisteren al ontving onze Kamerfractie een Catalaanse burgerdelegatie, die een ontwerp van eigen grondwet kwam voorstellen. In Spanje is het ongrondwettelijk om zelfs maar over de grondwet te debatteren. Enkel de burgers kunnen in die taak slagen, omdat de politici vervolging riskeren, indien ze de onafhankelijkheid voorbereiden. Absurd.” Kamerfractievoorzitter Peter De Roover mocht bij die gelegenheid ook nog eens ervaren dat de Catalaanse beweging een groot Pluralisme Het naast elkaar bestaan van verschillende culturele en sociale (belangen)groepen in een samenleving, waarbij er een zeker machtsevenwicht wordt nagestreefd. In die zin geldt pluralisme als een tegenhanger van totalitarisme. Met pluralisme wordt ook wel een overheidsbeleid aangeduid dat verschillende levensbeschouwingen, culturen en politieke voorkeuren erkent, wat leidt tot een houding van tolerantie en het toekennen van bepaalde politieke (minderheids)rechten. pluralisme kent: “Ze zorgt voor belangrijke impulsen voor het maatschappelijke debat over een onafhankelijk Catalonië. Dat is het Middenveld Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip zelfs van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier. middenveld op zijn best.”

Wilfried Vandaele
Catalanen in het Vlaams Parlement

Constituïm, de ‘Catalan Constitutional Working Group’, stelde datzelfde ontwerp van grondwet ook voor aan onze Vlaamse fractie. “Deze grondwet werd opgesteld voor een nieuwe staat in Europa, op basis van input van meer dan drieduizend Catalanen en een werkgroep van onbezoldigde specialisten. Na vijftien maanden en meer dan 2600 werkuren was deze eerste versie een feit”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Van Esbroeck. Op zijn uitnodiging bezocht de Catalaanse delegatie ook het Vlaams Parlement, waar zij werden ontvangen door onder meer Wilfried Vandaele, ondervoorzitter van die instelling (foto: rechts). “De N-VA steunt en erkent het recht op zelfbeschikking van elk volk, ook dat van de Catalanen”, besluit hij. “We waren dan ook ten zeerste vereerd om deze eerste druk van hun nieuwe grondwet in ontvangst te mogen nemen.”

Bekijk hieronder een videoverslag van de conferentie. (02:13)

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is