Mark Demesmaeker

Gecoöpteerd senator

Groene vingers en een Vlaams hart
Na een loopbaan in de media keerde geboren en getogen Hallenaar Mark Demesmaeker in 2004 terug naar een oude liefde, de politiek. Als Vlaams Parlementslid ontpopte hij zich tot dé verdediger van onze belangen in Brussel en de Vlaamse Rand. Hij is ook een voorvechter van natuurbehoud en biodiversiteit. Sinds 1 februari 2013 is Mark Europarlementslid.

Zijn ‘Vlaming-zijn’ beleeft Mark steevast in de ruimste betekenis van het woord. Niet afgesloten maar gericht op de wereld. Bescheiden maar ook trots ... en assertief als het moet. Net zoals de Ieren, één van die volkeren waar Mark een boon voor heeft.

In het Europees Parlement zetelt Mark in de fractie van de ECR De N-VA is lid van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR, European Conservatives and Reformists), een conservatieve, eurorealistische fractie in het Europees Parlement. De N-VA deelt hun realistische kijk op het Europese project en pleit eveneens voor een correcte en doorgedreven toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Zo moeten we ons durven afvragen of we bepaalde Europese initiatieven niet beter overlaten aan de lidstaten. De N-VA herkent zich ook in de klemtonen die de ECR legt op sociaal-economisch vlak. Sinds de verkiezingen van 2014 is de ECR de derde grootste fractie in het Europees Parlement. ECR , de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers. 

Mark houdt zich in het Europees Parlement in de eerste plaats bezig met buitenlandse kwesties en mensenrechten.  In de Commissie Buitenlandse Zaken draagt bij aan de ontwikkeling en controle van een buitenlands beleid. Voor volkeren en regio’s in de verdrukking, over heel de wereld, vraagt Mark Europese steun en erkenning. Hij is ook plaatsvervangend lid van de commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid.

Eenheid in verscheidenheid
Mark waakt erover dat het Nederlands in alle omstandigheden gebruikt blijft worden in de Europese instellingen. Het is van enorm belang én een democratisch recht dat Vlamingen in hun eigen taal kunnen communiceren met de EU.

De Vlaamse Rand is niet te koop
De aanwezigheid van Europese en andere internationale instellingen kan een troef zijn voor Vlaan-deren en onze hoofdstad. Dat de Vlaamse Rand hierdoor verder onder druk komt te staan, verontrust Mark. In het Europees Parlement spaart Mark kosten noch moeite om zijn collega’s attent te maken op het Neder¬landstalige karakter van dit prachtig stukje Vlaanderen. Want voor de N-VA is respect voor de taal en cultuur van de streek een principe dat we overal in Europa willen toepassen.