Jan Van Esbroeck

Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator

Jan is afkomstig uit Mechelen en groeide op in een Vlaams nest. Van kindsbeen af is hij begaan met mensen, altijd geëngageerd en actief in een beweging of sportclub. Dankzij die interesses kwam hij al snel in aanraking met de Vlaamse Beweging en de politiek. Als piepjonge Vlaamse Bewegers sloten hij en zijn broers zich aan bij de Mechelse Volksunie Jongeren.

Zijn verhaal bij de Volksunie eindigde toen Bert Anciaux aan het roer kwam. De politieke ambitie van Jan werd echter niet in de koelkast gestopt. Hij was dan ook erg opgetogen toen Geert Bourgeois de N-VA oprichtte.

Jan sloot zich aan bij de N-VA en bouwde de partij mee uit. Onder meer door het oprichten van een lokale afdeling in zijn eigen gemeente Kalmthout. Met zijn inzet in de arrondissementele werking stond Jan mee aan de start van verschillende nieuwe afdelingen in de noordrand van Antwerpen. In 2010 stond hij op de Kamerlijst van de N-VA en werd hij verkozen in de Kamer. Na die verkiezingen zette hij zijn 20-jarige carrière als maritiem inspecteur opzij, om zich volledig te kunnen inzetten voor de mensen via zijn politieke werk in de Kamer.

In 2012 werd Jan als lijstduwer verkozen in de Kalmthoutse gemeenteraad. Als fractieleider loodst hij het team van gemeenteraadsleden doorheen de beslissingen. Tijdens de gemeenteraad durft hij scherp en kritisch uit de hoek te komen.

Sinds de verkiezingen van 2014 zetelt Jan in het Vlaams Parlement.