Jos Lantmeeters

Vlaams volksvertegenwoordiger

Jos Lantmeeters (°1964) is geboren en getogen in Genk, hij woont er samen met Miet Vansweevelt en Gijs. Hij is vader van Anne-Katrien en Willem. Na zijn humaniora studeerde hij Rechten aan de KULeuven. Hij combineerde dit enkele jaren met Handels- en Financiële Wetenschappen aan de EHSAL in Brussel.

Advocaat

Sinds 1988 is Jos advocaat. Vertrekkend vanuit een totaaloverzicht van de behoeften van zijn cliënt, combineert hij de benodigde kennis en ervaring tot een solide antwoord op de vragen en problemen van zijn cliënteel. Van deze professionele dienstverlening naar de politiek was maar een kleine stap!

Teamspeler

Hij was jarenlang bestuurslid van zowel Horeca Limburg, als van de zaalvoetbalploeg ZVK Ford Genk. Sinds 2000 heeft hij zich toegelegd op zijn passie: de politiek, als middel om de samenleving te organiseren ten voordele van de gemeenschap.

Lokaal en nationaal

Zo is hij sinds 2000 gemeenteraadslid in Genk (toen nog voor de VU en nu natuurlijk voor de N-VA), momenteel is hij er fractievoorzitter. Hier organiseert hij samen met een enthousiaste ploeg de oppositie. In de beginjaren van de N-VA was hij arrondissementeel voorzitter van Limburg, partijraadslid en partijbestuurslid.

Sinds 2014 zetelt hij in het Vlaams Parlement. Jos is overtuigd van het Zelfbeschikkingsrecht Zelfbeschikkingsrecht (van volkeren): Term uit het internationale staatsrecht die het recht aanduidt van volkeren over de hele wereld om zelf te beslissen tot welke staat hun grondgebied zal behoren of onder welk bestuurlijk gezag zij willen vallen. De N-VA staat onverkort achter dit universele en onbetwistbare recht. zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren, maar ook van het feit dat de gemeenschap belangrijker is dan het individu: hiermee is de keuze voor de N-VA altijd vanzelfsprekend geweest. Maar hij is ook een Limburger, hij trekt zich het lot van zijn provincie aan: werk in eigen streek is één van zijn topprioriteiten.

Het is vanuit diepe overtuiging en liefde voor het vak, dat hij zijn steen wil bijdragen aan onze gemeenschap.