Partner moet belastingvrij kunnen erven

Door Jos Lantmeeters op 11 januari 2018, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën
Man en dochter aan graf

Het voorstel van Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters om mensen na het overlijden van hun partner vrij te stellen van erfbelasting, krijgt nu ook weerklank bij andere regeringspartners. Hij pleitte vorig jaar al voor een afschaffing van deze ‘belasting op verdriet’. “Iedereen is het erover eens dat de langstlevende partner vandaag te zwaar belast wordt”, zegt Lantmeeters. “Laat ons het nieuwe erfrecht dat op tafel ligt aangrijpen om daar iets aan te doen.”

Op 1 september 2018 moet het nieuwe erfrecht ingaan. Dat besliste de federale regering. De komende weken hakt de Vlaamse Regering hierover belangrijke knopen door, met name over de tarieven van de erfbelastingen (successierechten). Over meer vrijheid bij de verdeling van de erfenis is er al een consensus. En Jos Lantmeeters is blij dat ook over de erfbelasting voor partners de geesten rijpen.

N-VA vraagt rechtvaardige vrijstelling

“De partner betaalt vandaag geen erfbelasting op de gezinswoning”, verklaart hij. “Een koppel dat geen gezinswoning heeft, maar een tegenwaarde in geld, betaalt op dat bedrag wél erfbelasting. Dat leidt ertoe dat ouderen die naar een zorgstelling verhuizen niet geneigd zijn hun woning te verkopen. Wij willen de vrijstelling voor gezinswoningen behouden, maar zij die er geen bezitten toch een voordeel geven. Door een bepaald bedrag vrij te stellen van erfbelasting bijvoorbeeld.”

Die belastingvrije som kan een tussenstap zijn naar een volledige vrijstelling van erfbelasting voor partners. Momenteel betaal je nog successierechten op de helft van het vermogen dat je met z’n tweetjes hebt opgebouwd.

De N-VA blijft overigens van oordeel dat ook enkele overdreven hoge tarieven in de erfbelasting omlaag moeten. Wanneer een erfenis overgaat op een vriend of een ver familielid betaalt die momenteel bijvoorbeeld tot 65 procent op de waarde daarvan. “De beschikbare budgetten zijn natuurlijk niet onbeperkt”, besluit Jos Lantmeeters. “Maar de N-VA doet er alles aan om de erfbelasting eenvoudiger en rechtvaardiger te maken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is