“Een laag en duidelijk tarief zal mensen mobieler maken”, zegt Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters. “Ze zullen bijvoorbeeld gemakkelijker verhuizen om dichter bij het werk te gaan wonen. Dat zorgt voor minder verplaatsingen en dus voor minder files.”

‘Abattement’ wordt verhoogd

Vlaams fractieleider Matthias Diependaele benadrukt dat de nieuwe regeling ook een stuk rechtvaardiger is:  “Het hopeloos verouderde kadastraal inkomen speelt namelijk geen rol meer. Daar komt bij dat het bedrag dat vrijgesteld is van registratierechten, het zogenaamde ‘abattement’, verhoogd wordt. Mensen die een eerder bescheiden gezinswoning kopen, doen daarmee hun voordeel.”

De ‘meeneembaarheid’ van de registratierechten blijft op vraag van de N-VA behouden. Als je al registratierechten betaalde, wordt dat bedrag bij een volgende aankoop in mindering gebracht voor de verkooprechten. Het tarief van 7 procent geldt trouwens ook voor woningen die via een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) verhuurd worden. Dat maakt het personen die het moeilijk hebben op die huurmarkt iets makkelijker.