Ingeborg De Meulemeester

Kamerlid (2010-2014) & Vlaams volksvertegenwoordiger (2014-2019)

Persoonlijk

Ingeborg is afkomstig uit Kortrijk, maar woonde tijdens haar jeugd in Antwerpen. Via gehandicaptenorganisatie Jong KVG kwam ze in Beveren-Waas terecht. Daar werd ze op haar vijftiende actief in de lokale Jong KVG-afdeling. Door haar studie sociale verpleegkunde bleef haar inzet voor mensen met een beperking niet louter een passie, maar werd het ook haar beroep.

Vanuit haar achtergrond als sociaal verpleegkundige vindt Ingeborg het zeer belangrijk om menselijk te blijven in interactie met anderen. Door samen te werken kan je immers zoveel meer bereiken. Ingeborg wil een schakel vormen tussen de burger en de politiek, vanuit haar functie als schepen van Sociale Zaken in Beveren werkt ze hier dagelijks aan.

In haar vrije tijd kan ze als lid van zangkoor De Bekooring af en toe de nodige stoom aflaten. Verder was Ingeborg 16 jaar voorzitter van de ouderraad van vrije basisschool De Zonnepit in Vrasene, waar haar vier zonen school liepen. Daar ondervond ze dat er nog heel wat zaken verbeterd konden worden en sloeg daarom de politieke weg in. Met de nodige trots gaf ze de fakkel van het voorzitterschap door.

Politieke carrière

In 2010 werd ze rechtstreeks verkozen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers. Ze kreeg de kans om deel te nemen aan het beleid en zich in te zetten voor de nationale en lokale noden van de burgers. De afgelopen vier jaar maakte ze deel uit van de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Volksgezondheid en Naturalisaties. Binnen elke commissie heeft ze haar sociale achtergrond ten volle benut en zich gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking, thuisverpleging en armoedebestrijding. De laatste vier jaar heeft ze onder andere een visietekst ontwikkeld die de officiële N-VA-visie op ontwikkelingssamenwerking bevat.

Ingeborg werd op 25 mei 2014 rechtstreeks verkozen voor het Vlaams Parlement. Hier wil ze haar werk vanuit het federale niveau verderzetten, meer bepaald Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, verpleegkunde en gehandicaptenzorg.