Niet alleen het aantal studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs steeg de voorbije jaren. Ook het studierendement ging de hoogte in. Het verschil in studierendement tussen studenten met en zonder een beperking verkleinde doorheen de jaren, zowel binnen de hogescholen als de universiteiten. “Dat studenten met een beperking sneller hun weg naar ons Vlaams hoger onderwijs vinden, kan ik alleen maar toejuichen. Ik heb dan ook goede hoop dat deze evolutie zich voortzet”, besluit De Meulemeester.