Het nieuwe akkoord houdt vast aan de reductiemaatregelen die in het eerdere akkoord van maart werden afgesproken en bouwt verder op het voorstel van decreet dat ook eerder werd ingediend. De Raad van State uitte heel wat kritiek op dat voorstel. “Dit nieuw akkoord is dan ook enorm stevig juridisch onderbouwd. Die rechtszekerheid is van uiterst belang”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Stikstof blijft een zwaard van Damocles boven onze economie, maar met dit akkoord hangen we het wel een stuk steviger vast.”

Wetenschappelijke onderbouwing

Het akkoord behoudt de reductiemaatregelen. Ook de doelstelling om tegen 2030 de varkensstapel met 30 procent te verminderen, blijft overeind. En ook aan de horizon 2030 wordt niet gesleuteld.

De verschillende vergunningsdrempels voor industrie (1 procent) en landbouw (0,025 procent) blijven ook behouden maar krijgen wel een duidelijkere beargumenteerde wetenschappelijke onderbouwing. Dat was een van de specifieke opmerkingen van de Raad van State.

Geen rode lijst meer

Landbouwbedrijven die boven de vastgelegde uitstootdrempel uitkomen, kunnen dan toch een vergunning aanvragen als ze een individuele passende beoordeling en dus grondig milieuonderzoek uitvoeren. De verplichte sluiting van de zogenaamde piekbelasters, de lijst met rode bedrijven, verdwijnt dan ook. De betrokken landbouwbedrijven krijgen de keuze: voorzien sluiten in 2030 of de impactscore verlagen onder de 50 procent.

Salderen mogelijk

Ook het extern salderen wordt in het akkoord opgepikt. Met dat systeem kan een landbouwer de uitstootrechten overnemen van een andere landbouwer die ermee stopt. Dat systeem zou vanaf januari 2025 ingevoerd kunnen worden, op voorwaarde dat een milieuonderzoek aantoont dat het de vooropgestelde reductiedoelstelling niet in het gedrang brengt.