De deputatie van Antwerpen verleende een omgevingsvergunning op 16 december 2021, maar door een administratief beroep van 14 verenigingen en organisaties kwam het in beroep bij de Vlaamse minister terecht. Zij beslist zopas om de omgevingsvergunning te bevestigen en volgde daarmee de gunstige adviezen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), Natuur en Bos (ANB), departement Omgeving, het Antwerpse stadsbestuur, departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC). De installatie zou ook voldoen aan de eisen die de Nederlandse overheid stelt rond NOx-uitstoot.

450 extra jobs

Het zou de eerste keer zijn in twintig jaar dat nog eens een dergelijke installatie op het Europese vasteland gebouwd kan worden. De ‘kraker’ zet ethaan om in ethyleen, een van de basisgrondstoffen voor de plasticproductie. INEOS investeert 3 miljard euro. Volgens experts betekent dit een enorme versterking van de chemische sector in de Antwerpse haven. Het project zou ook 450 directe jobs opleveren.

Bijzondere aandacht voor stikstofuitstoot

De stikstofuitstoot kreeg in dit dossier bijzondere aandacht. Project One stoot weliswaar CO2, NOx en ammoniak uit, maar de eerder geweigerde gascentrales telden minstens dubbel zo veel NOx-uitstoot en vijf tot zes keer zoveel ammoniak. Daarenboven voldoet de installatie aan de ministeriële stikstofinstructie met 1%-drempel voor industrie met een impactscore van slechts 0,49%. Het project wordt alzo vergunbaar geacht. Ook de andere luchtkwaliteitsnormen worden behaald door de innovatieve installatie en inspanningen rond stikstof.

Klimaatneutraal

INEOS zal de installatie binnen 10 jaar na de start van de exploitatie ook klimaatneutraal moeten maken, voor zover de technieken en infrastructuur op dat moment beschikbaar zijn. Dat is sneller dan de datum die de deputatie met 2040 naar voren schoof. Het bedrijf moeten daarenboven tweejaarlijks rapporteren over de evolutie van die technische haalbaarheid en de mogelijke implementatie ervan in de praktijk. De installatie valt bovendien onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS).

“Dit bewijst nogmaals dat er voor Vlaanderen wel degelijk kansen zijn voor investeringen die voor meer welvaart zorgen, op voorwaarde dat die aan alle leefmilieuvoorwaarden voldoen”, besluit Zuhal Demir.