Het initiële voorstel van decreet dat werd ingediend door Bart De Wever en Tom Ongena botste vorig jaar op een kritisch advies van de Raad van State. De teksten werden bijgestuurd en kregen nu in het Vlaams Parlement groen licht. Ook De Wever is opgelucht: “Dankzij dit decreet zal Vlaanderen de komende jaren kunnen blijven vergunnen. Ondanks de zeer moeilijke juridische context die ons wordt opgelegd. Ik ben dankbaar dat men in dit dossier de juiste verantwoordelijkheid heeft opgenomen.”

Vlaanderen niet op slot

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon toont zich opgetogen na het nieuwe akkoord: “We vermijden dat Vlaanderen op slot gaat. Landbouw en industrie hebben opnieuw een toekomst, met respect voor de natuur.”

Wel wetenschappelijk onderbouwd

Fractievoorzitter Wilfried Vandaele wees er tijdens de plenaire vergadering op dat de impactscore wel degelijk grondig wetenschappelijk onderbouwd is, in tegenstelling tot wat de Raad van State beweert. "Wij vinden het niet de rol van de Raad van State om vragen te stellen bij wetenschappelijke modellen", zei Wilfried Vandaele. "Dat laten we over aan de instituten die hier op hebben gewerkt, zoals VITO."

Niet strenger, niet minder streng

"Op alle suggesties van de Raad van State ingaan, konden we niet", zei hij. "Zoals elk decreet is wat voorligt immers geen louter juridisch werkstuk, maar het resultaat van een politiek vergelijk, van een evenwicht tussen standpunten. Wat nu voorligt, is het hoogst haalbare. Er is geen democratische meerderheid om een strenger decreet goed te keuren en ook niet om een minder streng decreet goed te keuren."