Extra impuls voor de uitbouw van de Vlaamse ruimtevaarteconomie

Door Lieve Maes op 24 april 2019, over deze onderwerpen: Innovatie, Technologie, Ruimtevaart
Satelliet rond de aarde

“We geven de ruimtevaartindustrie in Vlaanderen een extra impuls om zich te ontplooien als strategische groeisector en innovatieve oplossingen aan te reiken voor hedendaagse vraagstukken, zoals de transitie naar een duurzame landbouw.”  Vlaams volksvertegenwoordiger Lieve Maes diende een resolutie voor de uitbouw en valorisatie van de Vlaamse ruimtevaarteconomie.

Met de resolutie neemt ze een aantal drempels weg voor een breed ‘Flanders’ Space’ ecosysteem met internationale uitstraling en maximale maatschappelijke return.

De ruimte als labo

De omstandigheden in de ruimte zijn heel specifiek, wat maakt dat onderzoek in en voor de ruimtevaart zeer gespecialiseerd is. De ruimte is met andere woorden een uniek labo voor wetenschappelijk onderzoek dat op aarde niet kan worden uitgevoerd. Zo kan de Vlaamse ruimtevaartindustrie ook fungeren als ‘Flanders’ Space Lab, een proeftuin en innovatiecel voor onderzoek, ontwikkeling en de valorisatie van innovatieve projecten en toepassingen in en dankzij de ruimtevaart.

Alledaagse toepassingen

Alom gekende positioneringssystemen zoals gps en Galileo zijn gebaseerd op satellietnavigatie en komen dus voort uit de ruimtevaart. Ruimtevaart en haar afgeleiden kunnen een belangrijke ondersteunende industrie en technologie tak zijn voor landbouw, agrovoeding, energie, mobiliteit, luchtvaart, logistiek, gezondheid en welzijn enzovoort. Zo is aardobservatie een belangrijke driver voor de big-data-economie, precisielandbouw en circulaire economie.

Versnelling en meer ambitie

Vlaanderen kent vandaag een sterk klimaat van onderzoek en innovatie met excellente kennisinstellingen, onderzoekscentra en bedrijvenclusters en in de Vlaamse ruimtevaartindustrie en big data economie onderscheiden zich een aantal wereldspelers. In 2018 werd ook het Innovatief Bedrijvennetwerk ‘Space 4.0’ opgericht, een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, overheid en industriële partners, gecofinancierd door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is